Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporları 6 (altı) ay süre ile uzatılmıştır.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporları 6 (altı) ay süre ile uzatılmıştır.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyretme ihtimali bulunduğundan bu kişilerin mümkün olduğu kadar eğitim hizmeti sunucularına başvurularının azaltılması Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) ile mücadelede önem arz etmektedir. Bu kapsamda, dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Ülkemizde de görülen Covid-19 pandemisi nedeniyle, koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında rehberlik ve araştırma merkezlerinde de eğitim öğretime ara verilen 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitsel değerlendirme ve tanılama faaliyetlerine ara verilmiştir.

Bu nedenle söz konusu bireylerin olası bulaş riskinin azaltılması ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden faydalanan bireylerin olası mağduriyetlerinin engellenmesi amacıyla, rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenmiş olan özel eğitim değerlendirme kurulu raporlarından Destek Eğitim Raporlarının bitiş tarihi 16 Mart 2020 -1 Eylül 2020 tarihleri arasında olanların, rapor süreleri Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK'un Onayı ile 6 (altı) ay süre ile uzatılarak söz konusu raporların 6 (altı) ay daha geçerli sayılması sağlanmıştır. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımıza ve ailelerine kolaylık getirmesi temennisiyle.