Aile Eğitimleri

Aile Eğitimleri

Her eğitim sonrası aileye öğrencinin o günkü durumu hakkında bilgi verilir ve aile evde yapılması gerekenler konusunda ödevlendirilir.
Periyodik aralıklarla aile toplantıları yapılarak engellinin bulunduğu düzey ve performansı hakkında aileler aydınlatılır.
Bireysel eğitime devam eden çocuk , sosyal çevrede ve aile içinde davranış problemleri yaşıyorsa aile Psikolog önderliğinde AİLE EĞİTİMİNE alınır.

Eğitimde ;
Aile çocuğu nasıl daha iyi anlar ve tanır ?
Çocuğun problemlerini çözmede nasıl bir yol izler ?
Çocuğa tutum ve davranışları nasıl olmalıdır ? şeklinde sorulara cevaplar bulunur..

Engelli çocuğa sahip ebeveynlerle Grup Terapileri yapılır.
Bu terapilerde ;
Yaşanan ortak problemler,
Problemler karşısında ebeveynlerin olumlu yada olumsuz yanıt aldıkları tutumları
Ebeveynlerin aile içi çatışmaları , duygusal problemleri gibi konularda aileler arası paylaşm gerçekleşir.

Bu amaçla özel veli görüşmeleri , toplantılar , seminerler düzenlenir ve bu seminerler meslek uzmanları tarafından görsel ve işitsel uyaranlar ( slayt , video vb. ) eşliğinde sunulur.

Ayrıca veli panosu, bülten, el broşürü gibi yayın hizmetleri ile aile bilgilendirilir.

Engelli çocuk doğumunu önlemek için bilgilendirme, engelli olmamak için alınacak önlemler ve dikkat edilecek hususlar konusunda aile ve toplumu bilgilendirmek faaliyetlerimiz arasındadır.