Değerlerimiz;

Değerlerimiz;

* Sevgi

* Saygı

* Hoşgörü

* Sorgulama

* Çalışkanlık

* Çevre Bilinci

* Hür ve Bilimsel Düşünme

* İsteklilik

* Demokrat

* Başarı

* Araştırma

* Sorumlu

* Paylaşım

* Kendine Güven

* Kendini İyi İfade Etme