Gelişim seviyeleri birbirine yakın 4-8 çocuktan oluşan gruplara ortak ihtiyaçlarına göre bir çalışma programı uygulanır.
Özbakım Eğitimi
Zihinsel Gelişim Desteklenmesi
Algılama Desteklenmesi
İnce Motor Hareketlerinin Desteklenmesi
İletişimin desteklenmesi (Sözel olarak kendini ifade edebilme kazandırılması…)
Dil Gelişiminin desteklenmesi (Ağız ve solunum organlarının doğru kullanılması….)
Sosyal gelişim desteklenmesi (Kendinin ve çevresinin farkında olma, kendini ifade etme, özgüven )
Günlük yaşam aktivitelerinin öğrenilmesi ( Kendi ihtiyaçlarını yardım almadan giderebilmeyi öğrenmesi )
Toplumsal kuralları öğrenme ve uygulama
Sosyal davranışların kazandırılması (Yardımlaşma, paylaşma, sıra bekleme, izin isteme v.b )
Bu alanlara yönelik günlük eğitim programları hazırlanır.
Programlar uygulanırken tiyatro, sinema, eczane, market, hayvanat bahçesi, piknik alanları v.b yerlere geziler düzenlenir.